Welkom op de website van Franc Winter

Vanaf 2004 verricht Franc Winter Interim werkzaamheden voor financiële dienstverleners. Franc versterkt organisaties bij het oplossen van complexe managementvraagstukken, vooral op het gebied van Wft-compliant werken.

Franc opereert op het snijvlak van 'beleid' en ‘implementatie'; hij is in staat om organisaties te ondersteunen bij het maken van beleid, maar zorgt er vooral voor dat dit beleid ook in het bedrijf wordt geïmplementeerd. Door als specialist of projectmanager specifieke kunde in projecten toe te voegen.